Menu

U belt en dan?

Als u Dokterswacht Friesland belt, krijgt u een doktersassistente aan de lijn. Deze is speciaal opgeleid om mensen die met spoed hulp nodig hebben te woord te staan. Bij voorkeur dient de patiënt zelf te bellen. Belt u voor iemand anders, zorg dan dat u alle patiëntgegevens paraat heeft.

Patiëntinformatie bij de hand
De doktersassistente vraagt naar de volgende patiëntgegevens:

 • geboortedatum, naam, adres en woonplaats
 • de naam van uw huisarts
 • het telefoonnummer waar de beller en/of de patiënt te bereiken is
 • het verzekeringsnummer van de ziektekostenverzekering
 • uw BSN-nummer (staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
 • omschrijving van de aandoening
 • medische voorgeschiedenis (belangrijke aandoeningen / ziektes)
 • gebruik van medicijnen en zo ja, welke?

Houd deze gegevens dus zoveel mogelijk bij de hand.

Wanneer het leven van de patiënt in gevaar is, schakelt de assistente direct een ambulance in. Is het geen levensbedreigende situatie, dan wordt in overleg met u besloten tot:

 • een telefonisch advies door assistente of huisarts óf
 • een bezoek aan een van onze huisartsenposten (zo dicht mogelijk bij u in de buurt) óf
 • een huisbezoek door een huisarts.

Route
Wanneer het medisch verantwoord is, vragen wij u naar de dichtstbijzijnde huisartsenpost te komen. U dient zelf voor het vervoer naar de post te zorgen. Een routebeschrijving vindt u op deze site onder Huisartsenposten.

Geldig legitimatiebewijs
Bij ieder bezoek aan de huisartsenpost, maar ook bij een visite (huisbezoek) van een waarnemend huisarts van Dokterswacht Friesland, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Dit vanwege het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) en een betrouwbare uitwisseling van gegevens.

Uw eigen huisarts krijgt bericht over de medische hulp die is verleend.

Menu