Menu

Tarieven

Wie gebruikmaakt van de huisartsenpost, betaalt daarvoor.
Dat geldt ook voor de zorgverlening van Dokterswacht Friesland.
In de meeste gevallen sturen wij de nota rechtstreeks naar uw ziektekostenverzekeraar, mits u de juiste gegevens verstrekt in het telefoongesprek met de doktersassistente.
Een bezoek aan de huisartsenpost gaat niet ten koste van uw eigen risico.

De tarieven per 1 juli 2021 zijn:
(vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

 Triageconsult

 € 35,00

 Consult

 € 228,96

 Visite

 € 343,43

 

Menu