Menu

Tarieven

Wie gebruikmaakt van de huisartsenpost, betaalt daarvoor.
Dat geldt ook voor de zorgverlening van Dokterswacht Friesland.
In de meeste gevallen sturen wij de nota rechtstreeks naar uw ziektekostenverzekeraar, mits u de juiste gegevens verstrekt in het telefoongesprek met de doktersassistente.
Een bezoek aan de huisartsenpost gaat niet ten koste van uw eigen risico.

De tarieven per 1 oktober 2020 zijn als volgt:
(vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

 Telefonisch consult / zelfzorgadvies assistente 

 €   25,00

 Consult door huisarts op de huisartsenpost

 € 225,22

 Visite

 € 337,83


Menu