Tarieven

Wie gebruikmaakt van de huisartsenpost, betaalt daarvoor.
Dat geldt ook voor de zorgverlening van Dokterswacht Friesland.
In de meeste gevallen sturen wij de nota rechtstreeks naar uw ziektekostenverzekeraar, mits u de juiste gegevens verstrekt in het telefoongesprek met de doktersassistente.
Een bezoek aan de huisartsenpost gaat niet ten koste van uw eigen risico.

De tarieven per 1 januari 2018 zijn als volgt:
(vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

 Telefonisch consult / zelfzorgadvies assistente 

 €   25,00

 Consult door huisarts op de huisartsenpost

 € 141,44

 Visite

 € 212,15