Menu

Privacy

Als u belt naar Dokterswacht Friesland maken wij een bandopname van het gesprek, die we bewaren. We doen dit om het verloop van het gesprek te kunnen beoordelen in geval van onduidelijkheid of een klacht, incident, calamiteit of een agressiemelding door een medewerker. Ook doen we dit om de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met alle opnamen. We hebben onze werkwijze aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Patiënttevredenheidsonderzoek
In het kader van kwaliteitsverbetering vragen wij regelmatig naar de ervaringen van onze patiënten. Het kan dus voorkomen, dat u voor dit doel post ontvangt van of namens Dokterswacht Friesland.
Uw deelname aan een patiënttevredenheidsonderzoek is uiteraard geheel vrijwillig en indien u besluit deel te nemen, zullen uw antwoorden anoniem worden verwerkt.

Menu