Menu

Patiënten

Coronavirus (COVID-19)  - update 28 maart 2020 

Heeft u koorts (gemeten) of een koortsig gevoel met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)?

Personen met koorts  (ten ten minste 38 graden Celsius) EN hoesten of benauwdheid hebben MOGELIJK COVID-19. De personen moeten thuis blijven totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn. Zij hoeven in principe NIET GETEST te worden, ook niet als zij in een gebied komen met verspreiding van het coronavirus. 

Patiënten worden alleen getest, indien ze klinisch verdacht zijn voor het coronavirus (COVID-19) EN een verhoogd risico hebben op ernstig verloop EN als dit van belang is voor de verdere behandeling. Dit zijn :

  • patiënten van 70 jaar en ouder
  • patiënten met onderliggend lijden (conform medische indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie)
  • ernstig zieke patiënten met luchtwegklachten met een opname-indicatie 

Andere patiënten worden niet meer getest. Ook niet als zij uit een gebied komen met verspreiding van het coronavirus of contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus (COVID-19). Zij moeten direct bij het ontstaan van klachten thuisblijven en uitzieken (BRON: GGD d.d. 13 maart 2020). 

Behoort u tot de groep patiënten die misschien getest moet worden, dan verzoeken we u te bellen. Let op! Meet u eerst zelf of u koorts heeft (ten minste 38 graden). Kom NIET naar de huisartsenpost! 

Bel Dokterswacht Friesland (0900 112 7 112) of uw huisarts. De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

Wanneer u niet tot de groep behoort die getest wordt, dan adviseren we u thuis te blijven.

Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Dank voor uw medewerking!

Informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Voor alle actuele informatie en vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u naar de website van het RIVM. Daar vindt u de stand van zaken, informatie over het virus en antwoorden op veelgestelde vragen.

Heeft u na het lezen van de website toch nog algemene vragen? Dan kunt u bellen met het informatienummer van het RIVM: 0800 13 51.

Ook kunt u informatie vinden op thuisarts.nl.

Patiënten
Dokterswacht Friesland verzorgt de acute huisartsenzorg buiten kantoortijden voor huisartsen die zijn aangesloten bij de Dokterswacht.
Wij bieden spoedeisende zorg die niet kan wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts.

Is uw huisarts aangesloten bij Dokterswacht Friesland? Klik hier.

Menu