Menu

Dokterswacht doet mee aan onderzoek NIVEL

Dokterswacht Friesland neemt deel aan het wetenschappelijk onderzoeksprogramma NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn. Met de zorgregistraties maakt het NIVEL, het Nederlands onderzoeksinstituut van de gezondheidszorg, het zorggebruik van ongeveer 400.000 mensen in de eerstelijns gezondheidszorg zichtbaar en toont zij aan hoe dit samenhangt met het zorggebruik in de tweede lijn.

Steekproef
Het onderzoek geeft inzicht in vragen als: Hoe vaak komen patiënten met een aandoening bij welke zorgverlener in de eerste lijn? Leidt een goed presterende eerste lijn tot minder gebruik van tweedelijnszorg? En verschuift de zorg tussen zorgverleners binnen de eerste lijn?
Voor het onderzoek neemt NIVEL een representatieve steekproef onder diverse eerstelijns zorgverleners: huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, huisartsenposten, gezondheidscentra, etc.

Privacy
Dit betekent dat eenmaal per jaar van een deel van de patiënten die een beroep doet op de Dokterswacht (anonieme) gegevens worden gebruikt voor het onderzoek. Deze gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie, zoals naam, adres of BSN. De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen, zorgverleners of zorginstanties.
Het privacyreglement is te vinden op de website van het NIVEL: http://www.nivel.nl/NZR/privacy-0.

Bezwaren patiënten

Wanneer patiënten niet willen dat hun gegevens anoniem worden gebruikt voor het onderzoek, dan kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Patiënten kunnen dit kenbaar maken aan de assistente die ervoor zorgt dat het bezwaar wordt vastgelegd en dat de patiënt wordt uitgesloten van het onderzoek.

Meer informatie
Op de huisartsenpost hangt een poster en liggen folders met meer informatie over het NIVEL-onderzoek.
Wilt u meer weten over het NIVEL-onderzoek? Kijk op:
http://www.nivel.nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn-0.

Menu