Menu

Klacht of suggestie

Wij vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u niet tevreden bent over de zorgverlening door Dokterswacht Friesland, of als u vindt dat iets beter kan, dan horen we dat graag. Uw klacht of suggestie geeft ons de kans om de zorg te verbeteren en daar waar nodig bij te sturen. Uiteraard is het ook mogelijk een compliment met Dokterswacht Friesland te delen.

Voor het indienen van een klacht of suggestie kunt u het formulier klacht of suggestie invullen. De onafhankelijk klachtenfunctionaris zal contact met u opnemen.

Als het u niet lukt het formulier in te vullen, kunt u ook uw klacht of compliment sturen naar:
Dokterswacht Friesland
T.a.v. de Klachtenfunctionaris
Postbus 819
8440 AV Heerenveen
Vermeld dan in uw brief uw contactgegevens en telefoonnummer.

De onafhankelijk klachtenfunctionaris:
•    bespreekt samen met u de klacht en geeft informatie en advies.
•    bespreekt met u hoe de klacht het beste kan worden behandeld.
•    kan bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent.
•    kan informeren over verdere klachtenbehandelingsmogelijkheden als de bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid.
 

Menu