Klachten

De medewerkers van Dokterswacht Friesland en de aangesloten huisartsen doen hun uiterste best om zo goed en zo snel mogelijk in te spelen op uw vraag om spoedeisende zorg. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken tijdens een contact of over de manier van handelen van de huisarts, assistente of chauffeur. U heeft het recht daarover te klagen. Ook namens een patiënt kan een klacht worden ingediend.

Voor een onafhankelijke behandeling van klachten is Dokterswacht Friesland aangesloten bij de Klachtencommissie Huisartsen Noord-Nederland. Voor meer informatie kunt u ook onze folder 'Vragen of klachten over Dokterswacht Friesland' downloaden.

Mogelijkheden
Wanneer u niet tevreden bent en overweegt om een klacht in te dienen, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden:

  • U kunt de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Dokterswacht Friesland.
  • U kunt advies en ondersteuning krijgen van Zorgbelang Fryslân.
  • U kunt een klacht indienen bij de Klachtencommissie Huisartsen Noord-Nederland.

Klachtenfunctionaris Dokterswacht Friesland
U kunt uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Dokterswacht Friesland. De klachtenfunctionaris informeert u over de ontvangst van uw klacht en de verdere gang van zaken. In eerste instantie wordt uw klacht onderzocht door de klachtenfunctionaris. U kunt hiervoor gebruikmaken van het klachtenmeldingsformulier.

Advies en ondersteuning Zorgbelang Fryslân
Bij het Adviespunt van Zorgbelang Fryslân kunt u terecht voor informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling.
De medewerkers van Zorgbelang Fryslân zoeken samen met u naar een antwoord op uw vragen of een oplossing voor uw klachten. Zij kunnen bijvoorbeeld informatie geven over patiëntenrechten of helpen bij het opstellen van een brief over uw klacht. In sommige gevallen kunt u hen ook vragen te bemiddelen tussen u en degene tegen wie de klacht is gericht.
Bij Zorgbelang Fryslân wordt uw klacht geregistreerd, uw persoonlijke gegevens blijven daarbij geheim. Registratie van klachten is belangrijk, omdat vaak voorkomende klachten dan besproken kunnen worden met Dokterswacht Friesland.
Elke klacht kan een aanzet zijn tot verbetering van de zorg.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.zorgbelang-fryslan.nl.
Zorgbelang Fryslân is op maandag t/m donderdag van 09.00 - 12.00 uur en van 12.30 - 15.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 085 - 48 32 433 / 085 - 48 32 432 (Adviespunt).
Mailen kan ook: info@zorgbelang-fryslan.nl.
Adres: Thialfweg 43, 8441 PW Heerenveen.

Klachtencommissie Huisartsen Noord-Nederland
U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Klachtencommissie, bijvoorbeeld indien uw klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost door Dokterswacht Friesland of Zorgbelang Fryslân. De Klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit drie leden: een onafhankelijke voorzitter (jurist), een huisarts en een lid namens de patiëntenbeweging. Zorgbelang Fryslân kan u meer vertellen over het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie.
Ook vindt u meer informatie op de website van de Klachtencommissie Huisartsen Noord-Nederland: www.skhnn.nl/.

De Klachtencommissie is bereikbaar via 0592 - 24 38 65 (telefonisch spreekuur donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur).
Postadres: Postbus 216, 9400 AE Assen
Fax: 0592 - 61 47 32

Kosten
De klachtenregeling is kosteloos. Zowel Zorgbelang Fryslân als de Klachtencommissie brengen geen kosten in rekening. Eventuele kosten die u zelf maakt, als u bijvoorbeeld hulp van een advocaat inroept, zijn voor eigen rekening.

Privacy
Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Dokterswacht Friesland, Zorgbelang Fryslân en de Klachtencommissie hebben geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig met uw privacy om. Als u een klacht indient, machtigt u daarmee de klachtenfunctionaris om het dossier in te zien, voor zover noodzakelijk voor de afhandeling van de klacht.