Menu

VIM voor huisartsen

Dokterswacht Friesland vindt het belangrijk dat er veilige zorg wordt geleverd aan patiënten. Het melden van incidenten (VIM-meldingen) vinden we dan ook een essentieel onderdeel voor het waarborgen van de patiëntveiligheid.

Wanneer u als huisarts een dienst heeft gedaan bij Dokterswacht en vindt dat er iets niet goed is gegaan, dan kunt u hiervan een VIM- melding maken via onderstaand formulier. Het formulier wordt ingelezen in het meldingssysteem. De VIM-melding wordt ontvangen door de betreffende manager en hij/zij neemt de melding in behandeling. Afhankelijk van de ernst en frequentie van de melding kan de melding worden voorgelegd aan de VIM-commissie of de onderzoekscommissie calamiteiten. U ontvangt van de betreffende manager bericht over wat er met uw melding is gedaan.

Klik hier voor het VIM-formulier.

NB: Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor huisartsen die een overeenkomst hebben met Dokterswacht. Voor andere situaties (patiënten, ketenpartners) verwijzen wij u graag naar onze klachtenprocedure.

Menu