Menu

Organisatie

Keurmerk in de zorg
Dokterswacht Friesland heeft sinds 2012 het kwaliteitskeurmerk HKZ. Het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) laat zien dat de huisartsenposten in Friesland goed zijn georganiseerd en dat de Dokterswacht gericht is op het continu verbeteren van de zorgverlening.

Werkgebied
De provincie Friesland, exclusief de Waddeneilanden, is het werkgebied van de Dokterswacht. Dankzij de vijf huisartsenposten in Leeuwarden, Dokkum, Sneek, Heerenveen en Drachten is er een provinciale dekking. Ongeveer 300 huisartsen zijn aangesloten bij de Dokterswacht.

Historie
Dokterswacht Friesland is, op initiatief van de Districts Huisartsen Vereniging in Friesland, opgericht in het najaar van 2002 om de huisartsen ’s avonds, ’s nachts en in het weekend te ontlasten met hun diensten. Eerst met huisartsenposten in Drachten en Dokkum; vrij snel daarna ook in Heerenveen. In november 2003 is Leeuwarden erbij gekomen en eind september 2004 Sneek. In ruim 10 jaar tijd groeide de Dokterswacht uit tot een essentiële schakel in de eerstelijns gezondheidszorg in Friesland.

Adres en route
De adresgegevens en routebeschrijvingen naar onze vijf huisartsenposten vindt u onder Huisartsenposten.

Telefonisch bereikbaar
Voor spoedeisende huisartsenzorg tussen 17.00 uur en 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen belt u het centrale telefoonnummer 0900 - 112 7 112.

Stafkantoor
Het stafkantoor van Dokterswacht Friesland is te bereiken op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Meer informatie over het stafkantoor vindt u bij Contact.


Menu