Menu

Missie

Dokterswacht Friesland verleent professionele huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen aan inwoners van Friesland. We zijn een organisatie van en voor Friese huisartsen en verlenen spoedeisende hulp die niet kan wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. Onze zorg is goed bereikbaar en van een goede kwaliteit.

Dokterswacht Friesland maakt onderdeel uit van de holding Dokterszorg Friesland. Dokterszorg Friesland is een organisatie van en voor huisartsen. Samen met huisartsen en (keten)partners ontwikkelt zij moderne diensten en producten die huisartsen ondersteunen en ontzorgen. Het gaat hierbij om kwaliteit en nascholing van huisartsen (Doktersacademie Friesland), medische ondersteuning van dokterspraktijken (Dokterspraktijk Friesland), ondersteunende diensten aan huisartsen op het gebied van praktijkvoering, praktijkovername en zorgvernieuwing(Doktersdiensten Friesland) en chronische eerstelijnszorg (Ketenzorg Friesland).

Menu