Patiëntervaring


Onderzoek naar patiëntervaringen: uw mening telt!
De ervaringen van patiënten met de gezondheidszorg zijn van groot belang als het gaat om goede kwaliteit van zorg.
Wij willen graag weten wat u vindt van het laatste contact dat u heeft gehad met Dokterswacht Friesland.
De resultaten worden gebruikt om de zorgverlening van Dokterswacht Friesland te verbeteren.


Vertrouwelijk en anoniem
Het onderzoek doen we niet zelf. We hebben hiervoor een onafhankelijk onderzoeksbureau ingeschakeld, ZorgfocuZ.
ZorgfocuZ is door het Zorginstuut Nederland geaccrediteerd om dit onderzoek uit te voeren.
Zij zorgt ervoor dat alle onderzoeksgegevens anoniem en strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat de privacy gewaarborgd blijft. Individuele antwoorden worden niet aan ons teruggekoppeld.


Bezwaar
Meedoen aan dit patiëntervaringsonderzoek is vrijwillig en heeft natuurlijk geen gevolgen voor de zorg die u krijgt.
Vanaf juni 2017 ontvangt elke maand een groep patiënten die contact heeft gehad met de Dokterswacht een verzoek om een vragenlijst in te vullen (op papier of digitaal).

Wilt u niet meedoen aan het onderzoek en geen brief ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van ZorgfocuZ via e-mail: helpdesk@zorgfocuz.nl.